Systemy asekuracyjne

Stałe systemy asekuracyjne.
Szybki rozwój budownictwa wysokiego w Polsce wiąże się bezpośrednio ze wzrostem zainteresowania na prace świadczone na dużych wysokościach. Na etapie projektowania architekci zapominają jednak bardzo często o stałych systemach asekuracji, które zapewniają bezpieczeństwo zarówno ludziom, jak i mieniu, a także ułatwiają eksploatację obiektu, pracę specjalistom dostępu linowego oraz znacząco zmniejszają koszty utrzymania obiektu.

Nasze usługi obejmują doradz­two, pro­jek­to­wa­nie, a także mon­taż sta­łych sys­te­mów asekuracyjnych na dachach, ścianach oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest szybki, nieinwazyjny i przede wszystkim bezpieczny dostęp osób pracujących na dużych wysokościach lub świadczących usługi alpinistyczne.

Realizujemy prace bez konieczności wstrzymywania produkcji, zamykania chodników, czy przerywania innych czynności eksploatacyjnych obiektów.