Instalacje odgromowe

Na Twoim obiekcie nie ma jeszcze piorunochronu? Najwyższa pora rozważyć jego montaż! Nie ryzykuj strat związanych z uderzeniem błyskawicy o natężeniu nawet kilkuset tysięcy amperów. Piorunochron to niedrogie urządzenie, które skutecznie uchroni Cię przed nieprzyjemnymi skutkami wyładowań burzy.
Instalacja odgromowa składa się z takich elementów, jak:

  • zwód, który przyjmuje piorun;
  • sieć metalowych przewodów odprowadzających;
  • przewody uziemiające;
  • złącze pobiercze, łączące przewód odprowadzający z uziemiającym;
  • uziom – przez niego energia ulega rozładowaniu pod powierzchnią ziemi.

Instalacje odgromowe to nie tylko wykonanie odpowiednich pomiarów, ale także z właściwe rozpoznanie najbardziej prawdopodobnego źródła uszkodzeń. Jeżeli już masz instalację odgromową powinieneś pamiętać o regularnych kontrolach jej stanu. Uszkodzona instalacja niestety nie zapewni Ci odpowiedniej ochrony.
Straty mogą wiązać się z uszkodzeniem dóbr materialnych, utratą życia lub zdrowia ludzi bądź zwierząt, awarią systemów, bądź ich uszkodzeniem.
Zanim wykonamy montaż instalacji odgromowych nasi specjaliści upewniają się, czy stan budynku na to pozwala. Jeżeli jakieś czynniki to uniemożliwiają to w pierwszej kolejności sugerujemy wykonanie prac przygotowawczych. Przy okazji montażu piorunochronu, możemy również wykonać inne prace z naszej szerokiej oferty, jeżeli zachodzi taka potrzeba – w takim przypadku przewidujemy obniżki cen.
Instalacje odgromowe możemy wykonać na terenie całego kraju.