Malowanie antykorozyjne i przeciwogniowe

Powłoki antykorozyjne i przeciwogniowe

Gwarantowany efekt i jakość usług

Wykonywanie powłok i zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwogniowych obejmuje przygotowanie dokumentacji i dobór systemu lub metod naprawy uszkodzonych powłok. Nadzór jakościowy obejmujący uzyskanie czystości, pomiary warunków atmosferycznych, grubości powłok i połączenia umożliwia uzyskanie gwarantowanej przez producenta i wykonawcę jakości rezultatów potwierdzonych referencjami.

Poprawki malarskie pomontażowe i potransportowe wykonujemy w trakcie montażu lub na etapie przygotowania transportu. Zabezpieczenia betonów wykonujemy również z przygotowaniem i obróbką powierzchni oraz opracowaniem połączeń elastycznych i różnych materiałowo.

Dziesiątki tysięcy metrów pomalowanych konstrukcji, powierzchni i obiektów bez poprawek w okresie gwarancji to największa satysfakcja i potwierdzenie prawidłowo  wykonanych usług.